MENU

Jesteśmy nastawieni na rozwój Ciebie i siebie. Aktywnie włączamy się w edukację artystyczną, organizując i prowadząc tematyczne warsztaty z zakresu sztuk  wizualnych. Angażujemy środowisko artystyczne do czynnego udziału w kształtowaniu wiedzy, zdobywaniu umiejętności technicznych oraz uwrażliwiających słuchaczy na sztukę.

 

Ofertę Centrum Sztuk Wizualnych kierujemy w ciągu roku szkolnego do młodzieży i dorosłych, a podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego trwającego od czerwca do września skupiamy się na edukacyjnych działaniach wokół dzieci, włączając się w animowanie ich czasu wolnego.

 

Do skrupulatnie dobranego grona wykładowców CSW zaliczają się osoby z odpowiednimi kwalifikacjami o zdolnościach pedagogicznych oraz interpersonalnych. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie nasze warsztaty są profesjonalnie prowadzone i odbywają się w atmosferze życzliwości,  służąc twórczej pracy.

 

Wiele osób po ukończeniu naszych warsztatów, podczas których udało się nam rozwinąć w nich pasję i nauczyć techniki stało się zawodowymi artystami lub rzemieślnikami zajmującymi się sztuką użytkową.  Wierzymy, że u nas znajdziesz odpowiedź na pytanie którą z dziedzin sztuki chcesz się zająć i pozwolisz nam ugruntować tę chęć lub pokierować Twoimi oczekiwaniami w odpowiedni do Twoich zdolności sposób.

 

Czekamy na Ciebie. Rozwiń się z nami!

 

Centrum Sztuk Wizualnych jest Programem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Wszystkie informacje o pozostałych Programach znajdziesz tutaj: www.mok.olsztyn.pl/programy